Instrukcja poruszania się w bazie danych

Korzystanie z przestrzennej bazy danych przypomina korzystanie z popularnych i powszechnie dostępnych w internecie map satelitarnych powierzchni Ziemi z funkcją wyszukiwania. Tak jak w np. Google maps jest tu narzędzie do przybliżania i oddalania oglądanej powierzchni, wyświetlania i zestawiania ze sobą różnych warstw tematycznych i wyszukiwania konkretnych informacji.

Po kliknięciu na poszczególne sale, w których miały miejsce badania konserwatorskie (sale wyróżnione kolorem jasnożółtym) otworzą się kolejne mapy, przedstawiające ściany sal. Jak wcześniej, można tu stosować wszystkie wymienione wyżej narzędzia.

Poziom ścian jest ponadto zaopatrzony w tabelę atrybutów (rozwijana poprzez kliknięcie w centralnie umieszczoną na dolnej krawędzi ekranu strzałkę), która zawiera podstawowe informacje na temat próbek materiałowych pobranych na ścianach, i wybierając w tabeli próbkę lokalizuje się ją na ścianie (przez jej podświetlenie). Klikając w punkt pobrania próbki można uzyskać dostęp do protokołów opisujących metodykę badań, jakim została poddana, i zapoznać się z ich wynikami.