Opis bazy danych

 1. Baza badań konserwatorskcich w Żółkwi została wykonana w oprogramowaniu ArcGIS 10.2.2 firmy ESRI. Jest to geobaza plikowa Zolkiew.gdb.
 2. Baza składa się z następujących danych:
  • Dane bazowe – plan Zamku. Są to dane opracowane na podstawie otrzymanej dokumentacji Zamku, wykonanej w formacie .dwg (AutoCAD). Dane te zostały przekonwertowane do oprogramowania ArcGIS, została im nadana georeferencja (na podstawie ogólnodostępnych podkładów mapowych: Open Street Map, ortofotomapa).
   W bazie zostały opracowane klasy obiektów reprezentujące zamek:
   • pomieszczenia – poligonowa klasa obiektów
   • mury - poligonowa klasa obiektów
   • drzwi – liniowa klasa obiektów
   • okna – liniowa klasa obiektów
   • ściany – liniowa klasa obiektów
   • zamek - poligonowa klasa obiektów reprezentująca obrys budynku
   • park - poligonowa klasa obiektów reprezentująca obrys parku
   Powyższe klasy obiektów zostały umieszczone w zestawie danych Zamek. Do opracowanych pomieszczeń zostały dodane podstawowe atrybuty, takie jak: nr sali, Nazwa z 1743r, Nazwa z 1762r (nazwy pomieszczeń zostały zaczerpnięte z książki Tadeusza Bernatowicza Królewska Rezydencja w Żółkwi w XVIII wieku a także zostały załączone zdjęcia pokazujące obecny stan pomieszczenia.
  • Dane dotyczące badań konserwatorskich w czterech pomieszczeniach - dla każdego pomieszczenia w bazie opracowane zostały klasy obiektów:
   • badania – punktowa klasa obiektów reprezentująca punkty pobrania próbek do badań. Każda próbka ma swój unikalny numer (Nr_ID), do każdej próbki została załączona odpowiednia dokumentacja .pdf
   • fryz_obrys – poligonowa klasa obiektów
   • wektor – liniowa klasa obiektów będąca widokiem ścian, powstała na podstawie dokumentacji .dwg (AutoCAD)
   Została opracowana również tabela nieprzestrzenna:
   • DANE_badania – znajdują się tutaj dane dla wszystkich pobranych próbek do badań. Tabela ta jest na stałe powiązana klasami relacji z punktowymi klasami obiektów gromadzących badania dla poszczególnych sal.
   Do geobazy zostały również przekonwertowane dane rastrowe – podkłady fotograficzne, będące widokiem ścian oraz fryzy, będące widokiem odkrytych fryzów. Nazwy wszystkich klas obiektów oraz rastrów rozpoczynają się od literki s oraz numeru poszczególnej sali, np. „sII_badania”
 3. Aplikacja internetowa - strona publikująca dane znajduje się pod adresem: http://gis.muzeum-wilanow.pl/zolkiew/